АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Имате нужна от периодични адвокатски услуги и искате да имате сигурност, че ще бъдете обслужени своевременно и качествено? Чрез настоящия раздел може да заявите правен абонамент от нашия екип съобразно Вашите конкретни нужди. В случай че никое от нашите предложения не отговарят на желанията Ви, пишете ни и заедно ще намерим най-добрия абонаментен план за Вас или бизнеса Ви.

Абонамент за граждани

Услугата включва до 12 часа правни услуги за период от 365 дни по Вашите случаи, включително предоставяне на устни или писмени консултации, както и проучване на дела/казуси с даване на становища
240лв./година

Абонамент за стартиращи фирми

Услугата включва до 24 часа правно обслужване за период от 365 дни, включително предоставяне на консултации, даване на становища, регистрация на дружество (ЕООД/ООД), вписване на промени в Търговския регистър, както и изготвяне на всякакви документи
1 400лв./година

Абонамент за обслужване на търговци

Услугата включва до 80 часа текущо правно обслужване период от 365 дни, включително предоставяне на консултации, даване на становища, регистрация на дружества (ЕООД/ООД), вписване на промени в Търговския регистър, както и изготвяне на всякакви документи. 
4 800лв./година

Заяви абонаментен план

Давам съгласието си личните ми данни да се обработват за целите на предоставянето на услугата (задължително поле)