Какво включва наследството – кои права и задължения се наследяват?
12.06.2020

Сподели това!

Значение на откриването на наследството

С откриване на наследството се поражда право за наследниците да наследят своя наследодател, както и съответните права за лицата, в чиято полза е изготвено завещание.

Законът определя, че могат да наследяват само тези лица, които са заченати към момента на откриване на наследството.

Включените права и задължения в наследството се определят именно към момента на откриване на наследството.

Законът установява, че наследството се придобива с приемането му. Приемането обаче произвежда действие от датата на откриването на наследството.

Кога се открива наследството?

Наследството се открива в момента на смъртта на наследодателя.

Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия.

Къде се открива наследството?

То се открива по последното местожителство на починалия, съобразно неговия последен постоянен адрес. Приемането на наследствотоможе да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат. Ако имате нужда от консултация и съдействие, може да се свържете с нас по следните начини: