Заплащане на издръжка от държавата
11.06.2020
Откриване на наследството
13.06.2020

Сподели това!

Предмет на наследяването са имуществени права и задължения на починалото физическо лице, които то е притежавало към момента на смъртта си.

Кои права се наследяват?

Сред наследимите права се включват:

  • Правото на собственост и ограничените вещни права;
    • не се наследява обаче правото на ползване;
  • Вземанията с имуществен характер;
    • освен ако не са с оглед личността на кредитора-наследодател;
  • Правата върху средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица;
  • Преобразуващи права с имуществен характер – например правото да се развали договор;
  • Имуществени права спрямо обекти на интелектуална собственост;

Кои задължения се наследяват?

По правило се наследяват задълженията, които са прехвърлими. Обратното – не се наследяват задълженията, които законът определя изрично като непрехвърлими (например задължения по трудов договор, за издръжка)

Важно за наследяването

Наследяването не става автоматично със смъртта на наследодателя, а е необходимо приемане на наследството!

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат. Ако имате нужда от консултация и съдействие, може да се свържете с нас по следните начини: