ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.02.2020

Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми?

Вашият въпрос: Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми – само преди брака или и по време на брака? Нашият отговор: Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите както преди, така и след сключване на брака. Условие  е съпрузите да са дееспособни.  Ако не сте сключили брачен договор преди брака и не сте избрали имуществата Ви да […]
07.02.2020

Може ли имуществата на съпрузите да останат собственост на придобилия ги съпруг/Режим на разделност?

Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да се уточни, че законът ползволява три начина на уреждане на имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим. Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени. […]
06.02.2020

За кои задължения съпрузите отговарят солидарно?

Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да се уточни, че законът ползволява три начина на уреждане на имуществените отношения между съпрузите: 1. законов режим на общност; 2. законов режим на разделност; 3. договорен режим. Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни […]
05.02.2020

Мога ли да получа част от имуществото на съпруга ми след развод?

Вашият въпрос: Със съпруга ми се разведохме, но по време на брака всички имоти придобихме на негово име. Мога ли да искам от съда да ми признае собственост върху тях? Не сме сключили брачен договор, нито сме избрали режим на имуществени отношения. Нашият отговор: 1. Във вашия случай е приложим режимът на съпружеска имуществена общност. При него вещните права, придобити […]
04.02.2020

Как да получа по-голяма част от общите съпружески имущества при режим на общност?

Законът съдържа оборима презумпция, че дяловете на съпрузите в общата собственост са равни. Същевременно обаче са предвидени и възможности да се иска определяне на по-голям дял за единия съпруг.  Определяне на по-голям дял за отглеждащия децата съпруг При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество в полза на някой от съпруга, […]
03.02.2020

Кога се прекратява имуществената общност между съпрузите?

Вашият въпрос: Със съпруга ми имаме два общи имота в резултат на брака ни. В кои случаи може да се прекрати общата собственост и винаги ли става с развод? Нашият отговор: Законът определя следните случаи на прекратяване на съпружеската имуществена общност: Съпружеската имуществена общност се прекратява с прекратяването на брака. Прекратяване на общността върху имущества може да има и без […]