ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

02.02.2020

Как става управлението и разпореждането спрямо имущества на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа какви правила съдържа законът относно  управлението […]
01.02.2020

Покупка на недвижим имот „на зелено“

В периода между 2014 г. и 2018 г. включително в Република България са издадени разрешения за строеж за сгради, включващи 111 764 самостоятелни жилища в тях. За същия период, въведените в експлоатация сгради (или с разрешение за ползване) включват 43 661 бр. жилищни обекти, а незавършените за същия период са 68 103, по данни на НСИ. Цифрите говорят за строителен […]
01.02.2020

Кои имущества са общи и кои лични на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа […]
31.01.2020

Проверка на собствеността на недвижим имот

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Освен проверката за тежести върху недвижим имот, другият задължителен аспект на преддоговорното проучване, от гледна точка на сигурността, е изследването на историята на собствеността. Ако проверката е насочена към поземлен имот, […]
30.01.2020

Глоба/Наказание за шофиране на автомобил с прекратена регистрация?

Вашият въпрос: Могат ли да ме глобят за това, че шофирам автомобил, чиято регистрация е служебно прекратена? Нашият отговор: За да е налице нарушение от субективна страна, следва деянието да било извършено виновно – т. е. подведеното под отговорност лице да е наясно с фактите и обстоятелствата относно състава на вмененото му деяние и да го извърши, било то умишлено […]
29.01.2020

Кой може да направи завещание?

Вашият въпрос: Кой може да прави завещания? Нашият отговор: Всяко лице може да се разпорежда със своето имущество чрез завещание, доколкото отговаря на посочените в закона изисквания за това. Те са следните и трябва да са налице към момента на съставяне на завещанието: – да е навършило 18 години; – да не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие; – […]