ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.03.2020

Доброволна делба на имот

Собственик съм на имот с още едно или повече лица, но искам да прекратим съсобствеността помежду ни? Какви са възможностите за това? Ако някой от собствениците не желае подялбата и пречи на реализирането й – всеки от желаещите обратното може да поиска съдебна делба. За съдебна делба не е нужно желание на всички собственици. Ако обаче между нас има съгласие […]
06.03.2020

Възлагане на недвижим имот при делба

Настоящата публикация ще разгледа случаите, в които законът позволява на някой от съсобствениците да поиска възлагане на даден имот в неговия дял. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма.  Законът позволява да бъде поискато възлагане на даден имот в полза на някой от съсобствениците в следните случаи: Възлагане […]
05.03.2020

Делба на имот по съдебен ред – как се извършва?

В друга статия разгледахме предпоставките и началото на делбата на имот по съдебен ред. Може да я видите, като натиснете върху линка. Настоящата публикация ще разгледа самото извършване на делбата. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма.  Какво следва след допускане на делба от съда? В първото заседание […]
04.03.2020

Делба на имот по съдебен ред – предпоставки и допускане от съда

Кога мога да поискам делба на общ имот? Често две лица се оказват съсобственици на общ имот. Най-често това става в резултат на наследство или сключване на брак (а впоследствие и развод). Доста често общата собственост е повод за разваляне на отношенията между собствениците и трудни преговори относно прекратяването на съсобствеността. Възможно е собствениците да се разберат доброволно помежду си […]
03.03.2020

Колко време строителят отговаря за качеството на построеното от него? (гаранционна отговорност)

Законът определя, че министъра на регионалното развитие и благоустройството следва да установи с наредба минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Целта е осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване). Към настоящия момент е издадена и действа Наредба за […]
01.03.2020

Минимален размер на издръжката през 2020 г.

Минималният размер на издръжката през 2020 г. Съгласно Семейния кодекс минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. С оглед измемението на минималната работна заплата през 2020 г., промяна има и спрямо минималният размер на издръжката. Така от 01.01.2020 г. минималният размер на издръжката е 152,50 лв. на месец за едно дете. […]