ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

01.02.2020

Покупка на недвижим имот „на зелено“

В периода между 2014 г. и 2018 г. включително в Република България са издадени разрешения за строеж за сгради, включващи 111 764 самостоятелни жилища в тях. За същия период, въведените в експлоатация сгради (или с разрешение за ползване) включват 43 661 бр. жилищни обекти, а незавършените за същия период са 68 103, по данни на НСИ. Цифрите говорят за строителен […]
01.02.2020

Кои имущества са общи и кои лични на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа […]
31.01.2020

Проверка на собствеността на недвижим имот

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Освен проверката за тежести върху недвижим имот, другият задължителен аспект на преддоговорното проучване, от гледна точка на сигурността, е изследването на историята на собствеността. Ако проверката е насочена към поземлен имот, […]
30.01.2020

Глоба/Наказание за шофиране на автомобил с прекратена регистрация?

Вашият въпрос: Могат ли да ме глобят за това, че шофирам автомобил, чиято регистрация е служебно прекратена? Нашият отговор: За да е налице нарушение от субективна страна, следва деянието да било извършено виновно – т. е. подведеното под отговорност лице да е наясно с фактите и обстоятелствата относно състава на вмененото му деяние и да го извърши, било то умишлено […]
29.01.2020

Кой може да направи завещание?

Вашият въпрос: Кой може да прави завещания? Нашият отговор: Всяко лице може да се разпорежда със своето имущество чрез завещание, доколкото отговаря на посочените в закона изисквания за това. Те са следните и трябва да са налице към момента на съставяне на завещанието: – да е навършило 18 години; – да не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие; – […]
28.01.2020

Как могат да се уредят имуществените отношения между съпрузите?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Законовият режим на общност […]