ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

22.01.2020

Молба за защита от домашно насилие до съда – Безплатна адвокатска защита

За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния за това съд. Молбата може да бъде подадена както от пострадалия, така и от негови близки (като родителите на пострадалия, неговият дядо или баба, неговите братя или сестри). Молбата следва да бъде в писмена форма и да съдържа следната информация: Имената, адресът и единният граждански […]
22.01.2020

Кой може да подаде молба за защита от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази ужасяваща статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да подаде молба за защита от домашно насилие. На първо място това е пострадалият от домашно насилие. За целта законът изисква пострадалият да има навършени 14 години, а ако е поставен […]
21.01.2020

Кога мога да получа незабавна защита от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази ужасяваща статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кога жертвата на домашно насилие може да получи незабавна защита. За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния районен съд. Сред задължителното съдържание на […]
21.01.2020

Проверка на недвижим имот за тежести

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Какво представляват тежестите върху един имот? Правото на собственост се състои от признатата и гарантираната от закона възможност едно, или няколко лица (при съсобственост) да владее, ползва и да се разпорежда […]
21.01.2020

Каква защита мога да получа от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае какви са видовете защита, които всеки може да получи при извършено домашно насилие спрямо него. Законът за защита от домашното насилие предвижда множество мерки, които могат да бъдат наложени спрямо извършителя […]
20.01.2020

Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да е пострадал и кой извършител при домашното насилие. Наличието на съвместно живеене не е задължителна предпоставка за получаване на защита от домашно насилие! Всъщност законът изисква наличието на особени отношения […]