ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.05.2020

Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Същност на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане Това е договор, с който едно лице (прехвърлител), прехвърля собствеността върху свой имот на друго лице (приобретател), срещу което приобретателят поема задължение да гледа и издържа прехвърлителя. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и […]
07.05.2020

Брачен договор

Брачен договор Съгласно Семейния кодекс са възможни три режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим чрез сключване на брачен договор. Избор на някой от имуществените режими може да бъде направен преди сключването на брак, а промяна от един режим към друг може да бъде извършена и след […]
06.05.2020

Нотариално завещание

Със завещанието дадено лице може да предвиди възможност за придобиване на определени имущества, част от неговото наследство, за предварително определени от него лица (независимо от това дали са негови наследници по закон или не). Законът предвижда две възможни форми на завещанието – нотариално завещание и саморъчно завещание. Статията ще опише кой може да завещава чрез нотариално завещание, какво е съдържанието […]
05.05.2020

Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците

Срещу Вас има образувани съдебни дела и са ви наложили запори, но не знаете къде да потърсите повече информация, за да се запознаете с претенциите срещу Вас? Ако разполагате с копие от някой от документите, върху същия би трябвало да има информация по кое дело е наложен и от кой съдебен изпълнител. Възможно е обаче срещу Вас да има повече […]
04.05.2020

Арест в полицията за 24 часа – какви права имам и как да се защитя срещу незаконен арест?

Законът предвижда възможност за полицейските органи да задържат лица за 24 часа в ареста. Тази възможност обаче не е неограничена, а възниква при изрично посочени условия. Настоящата статия ще опише в кои случаи законът допуска полицейски арест, какви са правата на арестувания и как може да се защити при незаконно задържане. В кои случаи полицаите могат да задържат лице? Полицейските […]
03.05.2020

Призоваха ме на разпит като свидетел по наказателно дело

Свидетелските показания са едни от най-популярните и използвани от разследващите органи доказателствени средства. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина относно разследваното престъпление. Много често разследващите органи разпитват заподозрения извършител на престъплението като свидетел преди да го привлекат като обвиняем. Затова е препоръчително призованият като свидетел […]