ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

01.05.2020

Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?

Много наши клиенти са ни отправяли запитвания как могат да получат дължимото от работодателя трудово възнаграждение. В някои случаи той забавя същото поради собствени затруднения, докато в други напълно целенасочено не заплаща заплатата на някои от работниците си. Статията ще опише някои възможности за защита, които законът предоставя на работника в тези неприятни ситуации. Коя възможност ще избере, зависи от […]
24.04.2020

Глоба за излизане без маска

Със заповед на министъра на здравеопазването бе разпоредено, че до 13 май, всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в т.ч.: транспортни средства за обществен превоз търговски обекти паркове църкви манастири храмове зали улици автобусни спирки са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа […]
24.04.2020

Спряха ми обезщетението за безработица – как мога да се защитя?

Подали сте молба за отпускане на обезщетение за безработица, но производството по делото е спряно? Законът предоставя ли ви защита срещу незаконосъобразност на спирането? Спиране производството по отпускане обезщетение за безработица Законът определя, че изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава: обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание […]
23.04.2020

Имат ли право бабата и дядото да виждат внуците си?

При развод на родителите съдът определя режима на лични отношения със съпруга, който няма да живее с децата и да упражнява родителските права спрямо тях в пълен обем. За съжаление често разводът води до изостряне на отношенията между семействата на двамата родители, а понякога родителят, който живее с децата създава трудности и пречки за срещи на бабата и дядото на […]
22.04.2020

Дължими заплати при пенсиониране на работника

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако обаче служителят е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – той […]
21.04.2020

Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение

Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не отговори писмено на предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. Какъв е размерът на обезщетението? Ако работникът приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния […]