ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

20.04.2020

Обезщетение за оставане без работа

Работникът има право на обезщетение от работодателя при уволнение поради: закриване на предприятието или на част от него съкращаване в щата намаляване обема на работа спиране на работата за повече от 15 работни дни при отказ на работника да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, когато заеманата […]
19.04.2020

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Кога работодателят дължи обезщетение? Работодателят дължи обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие в следните случаи: работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение; работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение без да има право да извърши такива промени) когато работодателят не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния […]
18.04.2020

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника

Законът определя, че работникът може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника при безсрочен трудов договор Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни. Страните по договора могат да уговорят и по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие […]
17.04.2020

Обезщетение за неспазено предизвестие за прекратяване на трудов договор

Какво е дължимото обезщетение за неспазено предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение? Съгласно Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието. В тези случаи обаче тя дължи на другата страна обезщетение. Дължимото обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника. То се […]
16.04.2020

Нарушения на трудови права по време на извънредното положение

С 50 процента нараства броя на нарушенията на трудовото законодателство от началото на извънредното положение у нас. От Главната инспекция по труда са категорични, че работниците не могат да се изпращат в неплатен отпуск без тяхно съгласие. Над 600 са вече сигналите в трудовата инспекция, като една трета от тях са за неизплащане на заплати и отпуски при освобождаване на […]
14.04.2020

Мога ли да получа защита от домашно насилие по време на извънредното положение?

Пострадал сте от домашно насилие, но не знаете дали може да получите бърза защита предвид обявеното извънредното положение и ограничаването на работата на съдилищата. Настоящият текст ще опише възможностите пред Вас, за да защитите правата си. Съгласно закона за извънредното положение за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни […]