ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

12.04.2020

Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница […]
11.04.2020

Условия за отсрочване на задължения към банки по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

В настоящата статия ще ви запознаем с публикуваните от БНБ условия за отсрочване на задължения към банките по време на извънредното положение или т. нар. маротариум върху кредитите. Кой може да се възползва от отсрочване на кредитите сипо време на извънредното положение? Уредените правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят eдновременно на […]
09.04.2020

Нови правила за връщането на пари от туроператорите

Днес бяха обнародвани измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В тях беше предвидено и специално правило за връщането на парите от туроператори Съгласно чл. 25 от закона туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за […]
09.04.2020

Каква част от доходите ми може да вземе публичният изпълнител?

В тежест на всеки гражданин могат да възникнат различни задължения към държавата – за заплащане на данъци, задължителни осигуровки, такси, глоби по наказателни постановления и т. н. Тези задължения могат да бъдат изпълнени доброволно, а ако това не се случи – законът предвижда и възможност за принудителното им събиране. Публичните вземания се събират от публични изпълнители при НАП. В някои […]
07.04.2020

Шофиране след употреба на алкохол – административнонаказателна отговорност

Законът забранява на водачите на превозни средства да ги управляват с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила. Настоящата статия ще разгледа какви наказания грозят шофьорите, управлявали автомобил със стойности над посочените и възможността за защита на правата им. Отменаме на книжката до налагане на наказание На лицето, което управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта […]
06.04.2020

Шофиране след употреба на алкохол

Шофирали сте след употреба на алкохол и това е установено по законния ред от компетентните органи – какви може да са последиците за Вас и възможностите за най-добър изход от ситуацията? На тези въпроси ще отговорим в настоящата публикация. Санкции при шофиране след употреба на алкохол Наказателният кодекс определя, че лицето което управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол […]