ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

04.04.2020

Отпуск при извънредно положение

Наши клиенти ни запитаха относно възможността работодателят да им “налага” ползването на отпуск по време на извънредното положение заради коронавирус. Ето го и нашият отговор: Според последните изменения на Кодекса на труда когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на: предприятието или на част от предприятието или на отделни […]
02.04.2020

Пострадал съм от домашно насилие по време на извънредното положение заради коронавирус – как мога да се защитя?

От началото на обявяването на извънредното положение заради коронавирус се наблюдава увеличение на случаите на домашно насилие. Извършени са и три убийства. Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг.  Поради това екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на лица, пострадали от домашно насилие. Свържете се с нас! Ако сте жертва на домашно насилие и желаете […]
31.03.2020

Съседът не плаща “такса вход” – какво може да направим?

Наши клиенти се обърнаха към нас със следния проблем – въпреки решението на Общото събрание на блока, в който живеят, няколко от съседите не плащат месечни вноски за поддръжката на входа. Същото се отнасяло и за извършваните през годините ремонти. Всъщност законът предоставя ефективна възможност за справяне с този проблем. Кой дължи такса вход, кой е освободен от такава и […]
30.03.2020

Кой е длъжен да плаща “такса вход” и за ремонта на общите части в блока

Видове разходи в сградите в режим на етажна собственост Разходите на сградите в режим на етажна собственост могат да се разделят на два вида: разходи за управление и тещущо поддържане на общите части разходи за ремонт и обновяване Разходи за управление и текуща поддръжка на блока Разходите за управление и текуща поддръжка (чистене, битови сметки, поддръжка на асансьора) се събират […]
30.03.2020

Могат ли да ме глобят за разходка на улицата по време на извънредното положение?

Съгласно новите законодателни изменения който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Към настоящия момент е въведена следната противоепидемична мярка на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.: Преустановяване на посещенията на паркове градски градини […]
29.03.2020
Кодекс на труда

Правата на работниците и служителите във връзка с извънредното положение

След обявяване на извънредното положение в страната, както и непосредствено след издадените индивидуални административни актове на Министъра на здравеопазването за конкретните противоепидемични мерки, бяхме сигнализирани от много потърпевши лица от некоректни работодатели, които на основание тези обстоятелства са пускали принудително своите работници и служители в неплатен отпуск, отказвали са да заплащат изработеното трудово възнаграждение, включително и са уволнявали. В тази […]