Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми?
08.02.2020
Как да сключа брачен договор?
10.02.2020

Сподели това!

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите.

Като примери могат да се посочат:
1. какви ще са правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; (Например че ако закупят автомобил той ще е собственост на закупилия го, но ако закупят жилище – обща собственост на двамата)
2. какви ще са правата на страните върху притежаваното от тях имущество от преди брака; (Например че всеки съпруг ще запази правата си в цялост спрямо придобитото на негово име преди брака)
3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
4. участието на съпрузите в разходите и задълженията; (Например че единият съпруг ще заплаща сметките за ток, вода и парно, а другият ще закупува храната)
5. какви да са имуществените последици при развод;
6. каква ще е издръжката на съпрузите – тази уговорка може да се отнася относно издръжка, която ще се дължи по време на брака, както и при развод;
7. каква ще е издръжката на децата от брака;

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими.

Не е допустима обаче уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

Тоест че даден имот, който е бил само на единия съпруг преди брака, след него ще стане обща неделима собственост на двамата.

Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт.

Това законово ограничение не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорената съпружеска имуществена общност.
Ако съпрузите не уредят с брачния договор някои свои имуществени отношения, спрямо тях ще се приложат правилата на законовия режим на общност.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има информативна цел.

Ако имате нужда от правна консултация и съдействие относно уреждане на имуществени отношения между съпрузи, може да се свържете с нашия екип по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (в делничните дни между 9:00 ч. и 18:00 ч.);

– На следната електронна поща legal@office-law.bg;

– Чрез контактната форма в настоящия сайт;

shares