ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.05.2020

Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Същност на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане Това е договор, с който едно лице (прехвърлител), прехвърля собствеността върху свой имот на друго лице (приобретател), срещу което приобретателят поема задължение да гледа и издържа прехвърлителя. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и […]
07.05.2020

Брачен договор

Брачен договор Съгласно Семейния кодекс са възможни три режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим чрез сключване на брачен договор. Избор на някой от имуществените режими може да бъде направен преди сключването на брак, а промяна от един режим към друг може да бъде извършена и след […]
06.05.2020

Нотариално завещание

Със завещанието дадено лице може да предвиди възможност за придобиване на определени имущества, част от неговото наследство, за предварително определени от него лица (независимо от това дали са негови наследници по закон или не). Законът предвижда две възможни форми на завещанието – нотариално завещание и саморъчно завещание. Статията ще опише кой може да завещава чрез нотариално завещание, какво е съдържанието […]
01.05.2020

Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?

Много наши клиенти са ни отправяли запитвания как могат да получат дължимото от работодателя трудово възнаграждение. В някои случаи той забавя същото поради собствени затруднения, докато в други напълно целенасочено не заплаща заплатата на някои от работниците си. Статията ще опише някои възможности за защита, които законът предоставя на работника в тези неприятни ситуации. Коя възможност ще избере, зависи от […]
14.04.2020

Мога ли да получа защита от домашно насилие по време на извънредното положение?

Пострадал сте от домашно насилие, но не знаете дали може да получите бърза защита предвид обявеното извънредното положение и ограничаването на работата на съдилищата. Настоящият текст ще опише възможностите пред Вас, за да защитите правата си. Съгласно закона за извънредното положение за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни […]
12.04.2020

Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница […]