ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

08.05.2020

Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Същност на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане Това е договор, с който едно лице (прехвърлител), прехвърля собствеността върху свой имот на друго лице (приобретател), срещу което приобретателят поема задължение да гледа и издържа прехвърлителя. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и […]
06.05.2020

Нотариално завещание

Със завещанието дадено лице може да предвиди възможност за придобиване на определени имущества, част от неговото наследство, за предварително определени от него лица (независимо от това дали са негови наследници по закон или не). Законът предвижда две възможни форми на завещанието – нотариално завещание и саморъчно завещание. Статията ще опише кой може да завещава чрез нотариално завещание, какво е съдържанието […]
01.05.2020

Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?

Много наши клиенти са ни отправяли запитвания как могат да получат дължимото от работодателя трудово възнаграждение. В някои случаи той забавя същото поради собствени затруднения, докато в други напълно целенасочено не заплаща заплатата на някои от работниците си. Статията ще опише някои възможности за защита, които законът предоставя на работника в тези неприятни ситуации. Коя възможност ще избере, зависи от […]
12.04.2020

Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница […]
09.04.2020

Нови правила за връщането на пари от туроператорите

Днес бяха обнародвани измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В тях беше предвидено и специално правило за връщането на парите от туроператори Съгласно чл. 25 от закона туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за […]
04.04.2020

Отпуск при извънредно положение

Наши клиенти ни запитаха относно възможността работодателят да им “налага” ползването на отпуск по време на извънредното положение заради коронавирус. Ето го и нашият отговор: Според последните изменения на Кодекса на труда когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на: предприятието или на част от предприятието или на отделни […]