ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

10.02.2020

Как да сключа брачен договор?

Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма.  Съдържанието и подписите на съпрузите трябва да бъдат нотариално заверени! Законът поставя и някои особени правила: 1. Ако с брачния договор се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, договорът трябва да се завери от нотариус. Заверката може да извърши нотариусът, в чийто район се намира имотът. – Ако […]
09.02.2020

Брачен договор – какво може да съдържа?

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите. Като примери могат да се посочат: 1. какви ще са правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; (Например че ако закупят автомобил той ще е собственост на закупилия го, но ако закупят жилище – обща собственост на двамата) 2. какви ще са правата […]
08.02.2020

Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми?

Вашият въпрос: Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми – само преди брака или и по време на брака? Нашият отговор: Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите както преди, така и след сключване на брака. Условие  е съпрузите да са дееспособни.  Ако не сте сключили брачен договор преди брака и не сте избрали имуществата Ви да […]
07.02.2020

Може ли имуществата на съпрузите да останат собственост на придобилия ги съпруг/Режим на разделност?

Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да се уточни, че законът ползволява три начина на уреждане на имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим. Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени. […]
04.02.2020

Как да получа по-голяма част от общите съпружески имущества при режим на общност?

Законът съдържа оборима презумпция, че дяловете на съпрузите в общата собственост са равни. Същевременно обаче са предвидени и възможности да се иска определяне на по-голям дял за единия съпруг.  Определяне на по-голям дял за отглеждащия децата съпруг При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество в полза на някой от съпруга, […]
31.01.2020

Проверка на собствеността на недвижим имот

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Освен проверката за тежести върху недвижим имот, другият задължителен аспект на преддоговорното проучване, от гледна точка на сигурността, е изследването на историята на собствеността. Ако проверката е насочена към поземлен имот, […]