ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

21.01.2020

Проверка на недвижим имот за тежести

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Какво представляват тежестите върху един имот? Правото на собственост се състои от признатата и гарантираната от закона възможност едно, или няколко лица (при съсобственост) да владее, ползва и да се разпорежда […]
21.01.2020

Каква защита мога да получа от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае какви са видовете защита, които всеки може да получи при извършено домашно насилие спрямо него. Законът за защита от домашното насилие предвижда множество мерки, които могат да бъдат наложени спрямо извършителя […]
20.01.2020

Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да е пострадал и кой извършител при домашното насилие. Наличието на съвместно живеене не е задължителна предпоставка за получаване на защита от домашно насилие! Всъщност законът изисква наличието на особени отношения […]
20.01.2020

Кога е налице домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие. Какви са формите на домашното насилие? Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му […]
29.08.2019

Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?

През 2017 г. бяха извършени някои съществени изменения в процедурата по публична продан на недвижим имот по реда на ГПК. От гледна точка на купувача, първият сблъсък с публичната продан е при  запознаване с обявлението за проданта, изготвено от съдебния изпълнител. В него задължително следва да бъдат посочени следните данни: кой е собственикът на имота; описание на имота; ипотекиран ли […]
29.08.2019

Имам запор на банковата сметка. Какво да правя?

Ако банковата Ви сметка е запорирана и не можете да изтеглите парите си от банката или от банкомат, първото нещо, което трябва да направите е да поискате от служител на банката копие от акта, с който е наложен запора (запорно съобщение). След като получите копието е добре да се свържете с адвокат, който да прегледа документа и да извърши справка […]