ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

24.02.2020

Чие съгласие е необходимо при осиновяване?

Настоящата статия ще даде отговор на въпроса чие съгласие и чие мнение е необходимо при осиновяване на дете, както и в кои случаи е налице такова изискване. Кой трябва да даде съгласие за осиновяването? За извършване на осиновяването е необходимо съгласието на: осиновяващия; родителите на осиновявания; съпрузите на осиновяващия и на осиновявания; осиновявания, ако е навършил четиринадесет години. NB! Съгласието […]
21.02.2020

Какво не може да продаде съдебният изпълнител/несеквестируеми вещи?

Законът изрично забранява на съдебния изпълнител да предприема действия по осребряване спрямо спрямо следните вещи, собственост на длъжника без значение от професията му: вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет; жилището на длъжника, но при следните условия: ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, […]
20.02.2020

Регистър на лицата, които могат да осиновят

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно правната връзка между […]
19.02.2020

Регистри за осиновяване на деца

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно […]
18.02.2020

Може ли да изгоним съсед от блока?

Вашият въпрос: Един от съседите в блока непрекъснато вдига шум и нарушава спокойствието на останалите. На всичкото отгоре не пази хигиена в общите части и не плаща месечни вноски за чистачка. Може ли да го изгоним? Нашият отговор: Законът позволява изваждането на лице, което живее в жилищна сграда в режим на етажна собственост. За целта е необходимо валидно взето решение […]
18.02.2020

Как да осиновя дете – условия за осиновяване

Кой може да бъде осиновен? Може да бъде осиновено само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години. Близнаци се осиновяват заедно. По изключение те могат да бъдат осиновявани поотделно, доколкото: в продължение на 6 месеца от вписването в регистъра на децата за пълно осиновяване не са могли да бъдат осиновени заедно ако интересите им […]