ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

17.02.2020

Иск за установяване на произход от бащата

Кой може да предяви иск за установяване на произход от бащата и в какви срокове? Произходът от бащата може да се установи с иск. Искът може да бъде предявен от: майката – в тригодишен срок от раждането на детето от детето до три години от навършване на пълнолетието. Когато искът е предявен от детето, по делото се призовава и майката. […]
16.02.2020

Припознаване на дете

Как се извършва припознаването на дете? Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис. Тя трябва да се подаде до длъжностното лице по гражданското състояние. Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава […]
15.02.2020

Как може да се оспори бащинството?

Кой и в какви срокове може да оспори бащинството? Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето. За целта трябва докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Майката също може да оспори, че съпругът и е баща на […]
14.02.2020

Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство

Законът съдържа презумпция за бащинство Съпругът на майката се смята за баща на детето, доколкото детето е родено по време на брака или; преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване; Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се смята […]
13.02.2020

Как се установява и кой може да оспори мачинството?

Произходът от майката се определя от раждането. Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция. Може ли да се оспори майчинството? Произходът от майката, установен с акт за раждане, може да бъде оспорен! Това става с иск, предявен от: детето; от жената, посочена в акта като майка или от нейния съпруг; от жената, която претендира, […]
12.02.2020

Родителски права при развод

Може ли съпрузите да решат сами въпроса относно родителските права? При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава постигнатото между тях споразумение след преценка дали същото защитава интересите на децата. Той може да поиска и становище от дирекция “Социално подпомагане”. Какво се случва ако съпрузите […]