ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

11.02.2020

Сключих брачен договор – как мога да го изменя или прекратя?

Как мога да изменя брачен договор? Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване – писмена с нотариална заверка на подписа и съдържанието. Изменението му обаче не може да засегне права, придобити от трети лица преди сключването му! Кога се прекратява брачният договор? Брачният договор се прекратява: 1. по взаимно съгласие на съпрузите; Те могат да изберат […]
10.02.2020

Как да сключа брачен договор?

Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма.  Съдържанието и подписите на съпрузите трябва да бъдат нотариално заверени! Законът поставя и някои особени правила: 1. Ако с брачния договор се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, договорът трябва да се завери от нотариус. Заверката може да извърши нотариусът, в чийто район се намира имотът. – Ако […]
09.02.2020

Брачен договор – какво може да съдържа?

Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите. Като примери могат да се посочат: 1. какви ще са правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; (Например че ако закупят автомобил той ще е собственост на закупилия го, но ако закупят жилище – обща собственост на двамата) 2. какви ще са правата […]
08.02.2020

Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми?

Вашият въпрос: Кога мога да сключа брачен договор със съпруга ми – само преди брака или и по време на брака? Нашият отговор: Брачен договор може да бъде сключен от съпрузите както преди, така и след сключване на брака. Условие  е съпрузите да са дееспособни.  Ако не сте сключили брачен договор преди брака и не сте избрали имуществата Ви да […]
07.02.2020

Може ли имуществата на съпрузите да останат собственост на придобилия ги съпруг/Режим на разделност?

Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да се уточни, че законът ползволява три начина на уреждане на имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим. Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени. […]
06.02.2020

За кои задължения съпрузите отговарят солидарно?

Преди да се отговори на този въпрос е необходимо да се уточни, че законът ползволява три начина на уреждане на имуществените отношения между съпрузите: 1. законов режим на общност; 2. законов режим на разделност; 3. договорен режим. Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни […]