ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

04.02.2020

Как да получа по-голяма част от общите съпружески имущества при режим на общност?

Законът съдържа оборима презумпция, че дяловете на съпрузите в общата собственост са равни. Същевременно обаче са предвидени и възможности да се иска определяне на по-голям дял за единия съпруг.  Определяне на по-голям дял за отглеждащия децата съпруг При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество в полза на някой от съпруга, […]
01.02.2020

Покупка на недвижим имот „на зелено“

В периода между 2014 г. и 2018 г. включително в Република България са издадени разрешения за строеж за сгради, включващи 111 764 самостоятелни жилища в тях. За същия период, въведените в експлоатация сгради (или с разрешение за ползване) включват 43 661 бр. жилищни обекти, а незавършените за същия период са 68 103, по данни на НСИ. Цифрите говорят за строителен […]
01.02.2020

Кои имущества са общи и кои лични на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа […]
31.01.2020

Проверка на собствеността на недвижим имот

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Освен проверката за тежести върху недвижим имот, другият задължителен аспект на преддоговорното проучване, от гледна точка на сигурността, е изследването на историята на собствеността. Ако проверката е насочена към поземлен имот, […]
26.01.2020

Как да сключим граждански брак?

Всяко лице има право да сключи брак и да има семейство. Само гражданският брак поражда правни последици. Религиозният обред няма правно действие. За сключване на брака е необходимо наличие на взаимно, свободно и изрично съгласие на мъжа и жената. Съгласието трябва да се даде лично и едновременно пред компетентното длъжностното лице по гражданското състояние. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет […]
25.01.2020

Какво се случва със семейното жилище след развод?

Предстои ви развод и желаете да научите кой може да ползва самостоятелно семейното жилище след развода? За щастие законът съдържа изрични правила по тези въпроси. Ако семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, при допускане на развода, съдът може да предостави ползването на единия от тях. За целта желаещият да му бъде предоставено ползването трябва да […]