ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

09.05.2020

Принудително лечение

Мой близък е болен и е опасен за себе си или за околните. Може ли да бъде настанен за принудително лечение? Законът за здравето предвижда специфична процедура за задължително настаняване и лечение на лица в подобни случаи. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 […]
24.04.2020

Глоба за излизане без маска

Със заповед на министъра на здравеопазването бе разпоредено, че до 13 май, всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в т.ч.: транспортни средства за обществен превоз търговски обекти паркове църкви манастири храмове зали улици автобусни спирки са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа […]
12.04.2020

Начини за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

Настоящата статия ще опише утвърдените от БНБ механизми за разсрочване на задължения по кредити по време на извънредното положение Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца При него дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница […]
09.04.2020

Каква част от доходите ми може да вземе публичният изпълнител?

В тежест на всеки гражданин могат да възникнат различни задължения към държавата – за заплащане на данъци, задължителни осигуровки, такси, глоби по наказателни постановления и т. н. Тези задължения могат да бъдат изпълнени доброволно, а ако това не се случи – законът предвижда и възможност за принудителното им събиране. Публичните вземания се събират от публични изпълнители при НАП. В някои […]
07.04.2020

Шофиране след употреба на алкохол – административнонаказателна отговорност

Законът забранява на водачите на превозни средства да ги управляват с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила. Настоящата статия ще разгледа какви наказания грозят шофьорите, управлявали автомобил със стойности над посочените и възможността за защита на правата им. Отменаме на книжката до налагане на наказание На лицето, което управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта […]
30.03.2020

Могат ли да ме глобят за разходка на улицата по време на извънредното положение?

Съгласно новите законодателни изменения който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Към настоящия момент е въведена следната противоепидемична мярка на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.: Преустановяване на посещенията на паркове градски градини […]