ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

24.03.2020

Публични продажби и въводи при извънредното положение

Може ли съдебният изпълнител да продаде имота ми и да ме извади от него по време на извънредното положение? Нашият отговор: Съгласно приетия Закон за мерките по време на извънредното положение съдебните изпълнители следва да спрат: всички обявени публични продани насрочени въводи във владение Тоест дори и да сте получили уведомление за бъдеща продажба или въвод, същите няма да се […]
16.03.2020

Ограничиха съдебните дела, които ще се гледат по време на извънредното положение заради коронавирус

Съдийската колегия на Висшия съден съвет проведе извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. Членовете на Съдийската колегия единодушно с 13 гласа „за“ взеха решение, с което се определят следните мерки за съдилищата на територията на […]
06.03.2020

Възлагане на недвижим имот при делба

Настоящата публикация ще разгледа случаите, в които законът позволява на някой от съсобствениците да поиска възлагане на даден имот в неговия дял. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма.  Законът позволява да бъде поискато възлагане на даден имот в полза на някой от съсобствениците в следните случаи: Възлагане […]
05.03.2020

Делба на имот по съдебен ред – как се извършва?

В друга статия разгледахме предпоставките и началото на делбата на имот по съдебен ред. Може да я видите, като натиснете върху линка. Настоящата публикация ще разгледа самото извършване на делбата. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма.  Какво следва след допускане на делба от съда? В първото заседание […]
29.02.2020

Може ли съдебният изпълнител да изтегли всичките ми пари от банковата сметка? (Несеквестируеми доходи 2)

Вече разгледахме в друга статия какви са възможностите на длъжника при запор на банкова сметка. В друга посочихме кои доходи съдебният изпълнител не може да вземе от длъжника, защото се приемат от закона за несеквестируеми. Тази статия ще разгледа особеностите при запор на банкова сметка, в която има различни по своя характер доходи:  които са защитени от закона  които съдебният […]
27.02.2020

Кои мои доходи не може да вземе съдебният изпълнител? (Несеквестируеми доходи 1)

Законът защитава не само права на длъжниците спрямо определени вещи, но и някои от доходите им. Повече относно несеквестируемите вещи може да прочетете, като натиснете върху линковете: 1. Какво не може да продаде съдебният изпълнител? 2. Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? Настоящата статия ще разгледа защитените от закона доходи на длъжника. Кои доходи не може […]