ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

05.05.2020

Справка за дела при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ) – Регистър на длъжниците

Срещу Вас има образувани съдебни дела и са ви наложили запори, но не знаете къде да потърсите повече информация, за да се запознаете с претенциите срещу Вас? Ако разполагате с копие от някой от документите, върху същия би трябвало да има информация по кое дело е наложен и от кой съдебен изпълнител. Възможно е обаче срещу Вас да има повече […]
03.05.2020

Призоваха ме на разпит като свидетел по наказателно дело

Свидетелските показания са едни от най-популярните и използвани от разследващите органи доказателствени средства. Със свидетелски показания могат да се установят всички факти, които свидетелят е възприел и които допринасят за разкриване на обективната истина относно разследваното престъпление. Много често разследващите органи разпитват заподозрения извършител на престъплението като свидетел преди да го привлекат като обвиняем. Затова е препоръчително призованият като свидетел […]
09.04.2020

Каква част от доходите ми може да вземе публичният изпълнител?

В тежест на всеки гражданин могат да възникнат различни задължения към държавата – за заплащане на данъци, задължителни осигуровки, такси, глоби по наказателни постановления и т. н. Тези задължения могат да бъдат изпълнени доброволно, а ако това не се случи – законът предвижда и възможност за принудителното им събиране. Публичните вземания се събират от публични изпълнители при НАП. В някои […]
24.03.2020

Публични продажби и въводи при извънредното положение

Може ли съдебният изпълнител да продаде имота ми и да ме извади от него по време на извънредното положение? Нашият отговор: Съгласно приетия Закон за мерките по време на извънредното положение съдебните изпълнители следва да спрат: всички обявени публични продани насрочени въводи във владение Тоест дори и да сте получили уведомление за бъдеща продажба или въвод, същите няма да се […]
16.03.2020

Ограничиха съдебните дела, които ще се гледат по време на извънредното положение заради коронавирус

Съдийската колегия на Висшия съден съвет проведе извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. Членовете на Съдийската колегия единодушно с 13 гласа „за“ взеха решение, с което се определят следните мерки за съдилищата на територията на […]
06.03.2020

Възлагане на недвижим имот при делба

Настоящата публикация ще разгледа случаите, в които законът позволява на някой от съсобствениците да поиска възлагане на даден имот в неговия дял. За благополучно постигане на делба е добре да се ангажира компетентен адвокат. За целта може да ползвате нашата контактна форма.  Законът позволява да бъде поискато възлагане на даден имот в полза на някой от съсобствениците в следните случаи: Възлагане […]