ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

25.02.2020

Приемането и заплащането на СМР с акт образец 19

Приемането и заплащането на СМР с акт образец 19 Една от продължаващите практики при извършването на строителни и монтажни работи (СМР) е извършената работа, след приемането ѝ от възложителя, да се заплаща на основание изготвен между страните т. нар. акт образец 19, в който са описани всички извършени СМР, вложените количества материали, стойност на работата, и обобщена сметка за дължимата […]
21.02.2020

Какво не може да продаде съдебният изпълнител/несеквестируеми вещи?

Законът изрично забранява на съдебния изпълнител да предприема действия по осребряване спрямо спрямо следните вещи, собственост на длъжника без значение от професията му: вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет; жилището на длъжника, но при следните условия: ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, […]
18.02.2020

Може ли да изгоним съсед от блока?

Вашият въпрос: Един от съседите в блока непрекъснато вдига шум и нарушава спокойствието на останалите. На всичкото отгоре не пази хигиена в общите части и не плаща месечни вноски за чистачка. Може ли да го изгоним? Нашият отговор: Законът позволява изваждането на лице, което живее в жилищна сграда в режим на етажна собственост. За целта е необходимо валидно взето решение […]
01.02.2020

Покупка на недвижим имот „на зелено“

В периода между 2014 г. и 2018 г. включително в Република България са издадени разрешения за строеж за сгради, включващи 111 764 самостоятелни жилища в тях. За същия период, въведените в експлоатация сгради (или с разрешение за ползване) включват 43 661 бр. жилищни обекти, а незавършените за същия период са 68 103, по данни на НСИ. Цифрите говорят за строителен […]
31.01.2020

Проверка на собствеността на недвижим имот

Една от задължителните процедури, от гледна точка на правната сигурност на сделките с недвижими имоти и оборота, преди покупката на недвижим имот, е проверката му за така наречените „тежести“. Освен проверката за тежести върху недвижим имот, другият задължителен аспект на преддоговорното проучване, от гледна точка на сигурността, е изследването на историята на собствеността. Ако проверката е насочена към поземлен имот, […]
25.01.2020

Какво се случва със семейното жилище след развод?

Предстои ви развод и желаете да научите кой може да ползва самостоятелно семейното жилище след развода? За щастие законът съдържа изрични правила по тези въпроси. Ако семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, при допускане на развода, съдът може да предостави ползването на единия от тях. За целта желаещият да му бъде предоставено ползването трябва да […]