ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

11.05.2020

Договорна ипотека

Учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот Ипотеката е право на даден кредитор спрямо определен недвижим имот. Ипотеката е тежест за имота, като тя може да бъде както върху имот на длъжника, така и върху имот на друго лице, което го е обременило за чуждо задължение. Договорната ипотека трябва да се сключи във формата на нотариален акт. Ипотеката възниква с […]
10.05.2020

Право на ползване

Учредяване на право на ползване върху недвижим имот С нотариалния акт страните сключват договор, с който едно лице учредява право на ползване в полза на друго върху своя имот. То може да учреди правото възмездно, срещу определена парична сума или безвъзмездно – като дарение. Възможна е обаче и следната ситуация – собственикът на един имот да прехвърли собствеността върху него […]
08.05.2020

Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

Същност на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане Това е договор, с който едно лице (прехвърлител), прехвърля собствеността върху свой имот на друго лице (приобретател), срещу което приобретателят поема задължение да гледа и издържа прехвърлителя. При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас на телефон 088 679 5005 (между 09.00 и […]
11.04.2020

Условия за отсрочване на задължения към банки по време на извънредното положение (мораториум върху кредитите)

В настоящата статия ще ви запознаем с публикуваните от БНБ условия за отсрочване на задължения към банките по време на извънредното положение или т. нар. маротариум върху кредитите. Кой може да се възползва от отсрочване на кредитите сипо време на извънредното положение? Уредените правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят eдновременно на […]
09.04.2020

Нови правила за връщането на пари от туроператорите

Днес бяха обнародвани измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В тях беше предвидено и специално правило за връщането на парите от туроператори Съгласно чл. 25 от закона туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за […]
31.03.2020

Съседът не плаща “такса вход” – какво може да направим?

Наши клиенти се обърнаха към нас със следния проблем – въпреки решението на Общото събрание на блока, в който живеят, няколко от съседите не плащат месечни вноски за поддръжката на входа. Същото се отнасяло и за извършваните през годините ремонти. Всъщност законът предоставя ефективна възможност за справяне с този проблем. Кой дължи такса вход, кой е освободен от такава и […]