ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

31.03.2020

Съседът не плаща “такса вход” – какво може да направим?

Наши клиенти се обърнаха към нас със следния проблем – въпреки решението на Общото събрание на блока, в който живеят, няколко от съседите не плащат месечни вноски за поддръжката на входа. Същото се отнасяло и за извършваните през годините ремонти. Всъщност законът предоставя ефективна възможност за справяне с този проблем. Кой дължи такса вход, кой е освободен от такава и […]
30.03.2020

Кой е длъжен да плаща “такса вход” и за ремонта на общите части в блока

Видове разходи в сградите в режим на етажна собственост Разходите на сградите в режим на етажна собственост могат да се разделят на два вида: разходи за управление и тещущо поддържане на общите части разходи за ремонт и обновяване Разходи за управление и текуща поддръжка на блока Разходите за управление и текуща поддръжка (чистене, битови сметки, поддръжка на асансьора) се събират […]
19.03.2020

Неустойки по договори с мобилни оператори

Често в договорите с мобилни оператори е предвидено, че при предсрочно прекратяване на договора поради неплащане на една или няколко месечни сметки. В някои случаи мобилният оператор е предвидил заплащане на неустойки, които са равни на сумата, която абонатът се е задължил да заплати до края на целия срок на договора. Например, ако едно лице е заплатило първите си месечни […]
18.03.2020

Връщане на пари от туроператор

Нашите клиенти ни изпратиха множество запитвания по следния въпрос: Мога ли да си искам обратно от туроператора заплатените суми за планираните, но отменени заради епидемията с коронавирус пътувания? В резултат на разпространението с коронавирус много от планираните екскурзия в България и в чужбина няма да могат да бъдат осъществени. Законът предвижда право на туристите да прекратятт договора си с туроператора […]
16.03.2020

Екипът на кантората спечели дело срещу фирма за бързи кредити

През миналата седмица екипът на кантората спечели поредното дело срещу дружество, което предлага т. нар. бързи кредити. Делото беше свързано с потребителски кредит, предоставен на физическо лице. Поради констатирана незаконосъобразната търговска практика от страна на дружеството-кредитодател, целият договор за потребителски кредит бе обявен за недействителен от Съда.  Законът позволява всички годишните разходи по подобни кредити да са в максимален рамер […]
10.03.2020

Делба на наследство

Кой може да поиска делба на наследствени имоти? Всеки наследник може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя. В делбата трябва да участват всички наследници! Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. По какъв начин се разпределя наследството при делба? Всеки наследник може да иска своя дял в натура, […]