ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

02.06.2020

Спор между родителите за пътуване на дете в чужбина

По правило въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато обаче родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето. Производството започва по молба на единия от родителите. Съдът следва да изслуша другия родител. Ако обаче […]
01.06.2020

Спор за родителски права

Споразумение при спор за родителски права Когато родителите не живеят заедно и е налице спор между тях за родителските права, те могат да постигнат съгласие относно: местоживеенето на детето упражняването на родителските права личните отношения с него издръжката му Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Законът определя, че подобно споразумение […]
27.05.2020

Родителски права и задължения

Кой е носител на родителски права и задължения? Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Без значение е дали между родителите има сключен граждански брак. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Важно е обаче произходът на детето от родителите да е установен съобразно законния ред. Ако родителят […]
07.05.2020

Брачен договор

Брачен договор Съгласно Семейния кодекс са възможни три режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим чрез сключване на брачен договор. Избор на някой от имуществените режими може да бъде направен преди сключването на брак, а промяна от един режим към друг може да бъде извършена и след […]
06.05.2020

Нотариално завещание

Със завещанието дадено лице може да предвиди възможност за придобиване на определени имущества, част от неговото наследство, за предварително определени от него лица (независимо от това дали са негови наследници по закон или не). Законът предвижда две възможни форми на завещанието – нотариално завещание и саморъчно завещание. Статията ще опише кой може да завещава чрез нотариално завещание, какво е съдържанието […]
23.04.2020

Имат ли право бабата и дядото да виждат внуците си?

При развод на родителите съдът определя режима на лични отношения със съпруга, който няма да живее с децата и да упражнява родителските права спрямо тях в пълен обем. За съжаление често разводът води до изостряне на отношенията между семействата на двамата родители, а понякога родителят, който живее с децата създава трудности и пречки за срещи на бабата и дядото на […]