ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

02.04.2020

Пострадал съм от домашно насилие по време на извънредното положение заради коронавирус – как мога да се защитя?

От началото на обявяването на извънредното положение заради коронавирус се наблюдава увеличение на случаите на домашно насилие. Извършени са и три убийства. Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг.  Поради това екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на лица, пострадали от домашно насилие. Свържете се с нас! Ако сте жертва на домашно насилие и желаете […]
10.03.2020

Делба на наследство

Кой може да поиска делба на наследствени имоти? Всеки наследник може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя. В делбата трябва да участват всички наследници! Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. По какъв начин се разпределя наследството при делба? Всеки наследник може да иска своя дял в натура, […]
01.03.2020

Минимален размер на издръжката през 2020 г.

Минималният размер на издръжката през 2020 г. Съгласно Семейния кодекс минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. С оглед измемението на минималната работна заплата през 2020 г., промяна има и спрямо минималният размер на издръжката. Така от 01.01.2020 г. минималният размер на издръжката е 152,50 лв. на месец за едно дете. […]
27.02.2020

Кои мои доходи не може да вземе съдебният изпълнител? (Несеквестируеми доходи 1)

Законът защитава не само права на длъжниците спрямо определени вещи, но и някои от доходите им. Повече относно несеквестируемите вещи може да прочетете, като натиснете върху линковете: 1. Какво не може да продаде съдебният изпълнител? 2. Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? Настоящата статия ще разгледа защитените от закона доходи на длъжника. Кои доходи не може […]
24.02.2020

Чие съгласие е необходимо при осиновяване?

Настоящата статия ще даде отговор на въпроса чие съгласие и чие мнение е необходимо при осиновяване на дете, както и в кои случаи е налице такова изискване. Кой трябва да даде съгласие за осиновяването? За извършване на осиновяването е необходимо съгласието на: осиновяващия; родителите на осиновявания; съпрузите на осиновяващия и на осиновявания; осиновявания, ако е навършил четиринадесет години. NB! Съгласието […]
20.02.2020

Регистър на лицата, които могат да осиновят

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно правната връзка между […]