ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

29.01.2020

Кой може да направи завещание?

Вашият въпрос: Кой може да прави завещания? Нашият отговор: Всяко лице може да се разпорежда със своето имущество чрез завещание, доколкото отговаря на посочените в закона изисквания за това. Те са следните и трябва да са налице към момента на съставяне на завещанието: – да е навършило 18 години; – да не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие; – […]
28.01.2020

Как могат да се уредят имуществените отношения между съпрузите?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Законовият режим на общност […]
27.01.2020

Може ли непълнолетен да сключи брак?

Може ли непълнолетен да сключи брак?  Общият принцип е, че за сключване на брак е необходимо и двамата съпрузи да имат навършени 18 години.  По изключение обаче брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години. За приложение на изключението е необходимо наличие на важни причини, които да налагат сключването на брак от непълнолетния, но навършил 16 години. Необходимо е също […]
26.01.2020

Как да сключим граждански брак?

Всяко лице има право да сключи брак и да има семейство. Само гражданският брак поражда правни последици. Религиозният обред няма правно действие. За сключване на брака е необходимо наличие на взаимно, свободно и изрично съгласие на мъжа и жената. Съгласието трябва да се даде лично и едновременно пред компетентното длъжностното лице по гражданското състояние. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет […]
25.01.2020

Какво се случва със семейното жилище след развод?

Предстои ви развод и желаете да научите кой може да ползва самостоятелно семейното жилище след развода? За щастие законът съдържа изрични правила по тези въпроси. Ако семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, при допускане на развода, съдът може да предостави ползването на единия от тях. За целта желаещият да му бъде предоставено ползването трябва да […]
24.01.2020

Искам развод – как да го постигна юридически?

Искате развод, но не знаете как да го постигнете юридически? Какво е необходимо за постигане на развод За започване процедура по развод е необходимо наличие на желание само на единия от съпрузите. Ако другият не желае развода, законът не му позволява да препятства постигането на развод! Ако единият от съпрузите счита, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, може да подаде молба […]