ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

20.01.2020

Кога е налице домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие. Какви са формите на домашното насилие? Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му […]
29.08.2019

Може ли след развод единият съпруг да иска по-голяма част от общите имущества между съпрузите?

Семейният кодекс предвижда множество способи за защита правата на съпруга, който счита, че съобразно своя принос заслужава по-голяма част от общото имущество след развод и прекратяване на брака. І. Така например при приложим режим на съпружеска имуществена общност чл. 29, ал. 1 от Семейния кодекс (оттук насетне СК) дава възможност на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права […]
29.08.2019

Промяна на размера на издръжката на дете след развод

Децата са един от основните субекти, на които се дължи издръжка в съвременния живот. Нейният размер обаче не е статичен и непроменящ се. Напротив. Издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право да я получава, но и според възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите на децата се променят драстично с възрастта, поради което може да бъде поискано […]
29.08.2019

Нов минимален размер на издръжката от 2019 г.!

Съгласно Семейния кодекс минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. С оглед измемението на минималната работна заплата, промяна следва да има и спрямо присъдената издръжка. Така от 01.01.2019 г. минималният размер на издръжката е 140 лв. на месец за едно дете. Този размер обаче не е обвързващ и съдът може да […]