ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

22.01.2020

Кой може да подаде молба за защита от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази ужасяваща статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да подаде молба за защита от домашно насилие. На първо място това е пострадалият от домашно насилие. За целта законът изисква пострадалият да има навършени 14 години, а ако е поставен […]
21.01.2020

Кога мога да получа незабавна защита от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази ужасяваща статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кога жертвата на домашно насилие може да получи незабавна защита. За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния районен съд. Сред задължителното съдържание на […]
21.01.2020

Каква защита мога да получа от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае какви са видовете защита, които всеки може да получи при извършено домашно насилие спрямо него. Законът за защита от домашното насилие предвижда множество мерки, които могат да бъдат наложени спрямо извършителя […]
20.01.2020

Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да е пострадал и кой извършител при домашното насилие. Наличието на съвместно живеене не е задължителна предпоставка за получаване на защита от домашно насилие! Всъщност законът изисква наличието на особени отношения […]
20.01.2020

Кога е налице домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие. Какви са формите на домашното насилие? Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му […]
29.08.2019

Може ли след развод единият съпруг да иска по-голяма част от общите имущества между съпрузите?

Семейният кодекс предвижда множество способи за защита правата на съпруга, който счита, че съобразно своя принос заслужава по-голяма част от общото имущество след развод и прекратяване на брака. І. Така например при приложим режим на съпружеска имуществена общност чл. 29, ал. 1 от Семейния кодекс (оттук насетне СК) дава възможност на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права […]