ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

27.02.2020

Кои мои доходи не може да вземе съдебният изпълнител? (Несеквестируеми доходи 1)

Законът защитава не само права на длъжниците спрямо определени вещи, но и някои от доходите им. Повече относно несеквестируемите вещи може да прочетете, като натиснете върху линковете: 1. Какво не може да продаде съдебният изпълнител? 2. Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? Настоящата статия ще разгледа защитените от закона доходи на длъжника. Кои доходи не може […]
24.02.2020

Чие съгласие е необходимо при осиновяване?

Настоящата статия ще даде отговор на въпроса чие съгласие и чие мнение е необходимо при осиновяване на дете, както и в кои случаи е налице такова изискване. Кой трябва да даде съгласие за осиновяването? За извършване на осиновяването е необходимо съгласието на: осиновяващия; родителите на осиновявания; съпрузите на осиновяващия и на осиновявания; осиновявания, ако е навършил четиринадесет години. NB! Съгласието […]
20.02.2020

Регистър на лицата, които могат да осиновят

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно правната връзка между […]
19.02.2020

Регистри за осиновяване на деца

Видове осиновяване Законът урежда два вида осиновяване – пълно и непълно. При пълното между осиновения и неговите низходящи, и между осиновяващия/те и техните роднини, възникват отношения като между роднини по произход. Същевременно правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с биологичните им роднини се прекратяват. При непълнотo осиновяване възниква роднинска правна връзка само между осиновявания и неговите низходящи с осиновяващия/те. Същевременно […]
18.02.2020

Как да осиновя дете – условия за осиновяване.

Кой може да бъде осиновен? Може да бъде осиновено само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години. Близнаци се осиновяват заедно. По изключение те могат да бъдат осиновявани поотделно, доколкото: в продължение на 6 месеца от вписването в регистъра на децата за пълно осиновяване не са могли да бъдат осиновени заедно ако интересите им […]
17.02.2020

Иск за установяване на произход от бащата

Кой може да предяви иск за установяване на произход от бащата и в какви срокове? Произходът от бащата може да се установи с иск. Искът може да бъде предявен от: майката – в тригодишен срок от раждането на детето от детето до три години от навършване на пълнолетието. Когато искът е предявен от детето, по делото се призовава и майката. […]