ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

02.02.2020

Как става управлението и разпореждането спрямо имущества на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа какви правила съдържа законът относно  управлението […]
01.02.2020

Кои имущества са общи и кои лични на съпрузите при режим на общност?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Настоящата статия ще разгледа […]
29.01.2020

Кой може да направи завещание?

Вашият въпрос: Кой може да прави завещания? Нашият отговор: Всяко лице може да се разпорежда със своето имущество чрез завещание, доколкото отговаря на посочените в закона изисквания за това. Те са следните и трябва да са налице към момента на съставяне на завещанието: – да е навършило 18 години; – да не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие; – […]
28.01.2020

Как могат да се уредят имуществените отношения между съпрузите?

Законът урежда три различни режима, които могат да уредят имуществените отношения между съпрузите: законов режим на общност; законов режим на разделност; договорен режим; Съпрузите са свободни да определят кой от трите режима да бъде приложен в имуществените им отношения. Ако обаче съпрузите не изберат изрично някой от режимите, спрямо тях ще намери приложение законовият режим на общност.  Законовият режим на общност […]
27.01.2020

Може ли непълнолетен да сключи брак?

Общият принцип е, че за сключване на брак е необходимо и двамата съпрузи да имат навършени 18 години.  По изключение обаче брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години. За приложение на изключението е необходимо наличие на важни причини, които да налагат сключването на брак от непълнолетния, но навършил 16 години. Необходимо е също и разрешение на районния съдия. Преди […]
26.01.2020

Как да сключим граждански брак?

Всяко лице има право да сключи брак и да има семейство. Само гражданският брак поражда правни последици. Религиозният обред няма правно действие. За сключване на брака е необходимо наличие на взаимно, свободно и изрично съгласие на мъжа и жената. Съгласието трябва да се даде лично и едновременно пред компетентното длъжностното лице по гражданското състояние. Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет […]