ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

03.03.2020

Колко време строителят отговаря за качеството на построеното от него? (гаранционна отговорност)

Законът определя, че министъра на регионалното развитие и благоустройството следва да установи с наредба минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Целта е осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване). Към настоящия момент е издадена и действа Наредба за […]
29.08.2019

Прекратяване на дело при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)

Има образувано срещу вас при съдебен изпълнител? Настоящият текст ще Ви даде обща информация относно възможностите за неговото прекратяване? Законът предвижда множество различни възможности за прекратяване на изпълнително дело, образувано пред съдебен изпълнител за събиране на вземанията на даден кредитор спрямо даден длъжник. Настоящата статия ще обърне внимание на едни от най-важните основания за прекратяване на делата пред съдебен изпълнител. […]