ВАШИТЕ ПРАВА


На тази страница може да обогатите Вашата правна култура. Моля да имате предвид, че статите имат чисто информативен характер и не могат да заменят консултацията на адвокат, който да анализира особеностите на конкретния правен проблем. При нужда от професионална правна помощ, не се колебайте, а се свържете с нас още сега!

16.03.2020

Декларация на фирма без дейност

Търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през миналата година са длъжни да декларират това обстоятелство до 30 юни 2020 г. (срокът бе удължен със закона за мерките по време на извънредното положение) За целта е необходимо подаването на декларация за липса на дейност в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Необходими документи са: […]
16.03.2020

Екипът на кантората спечели дело срещу фирма за бързи кредити

През миналата седмица екипът на кантората спечели поредното дело срещу дружество, което предлага т. нар. бързи кредити. Делото беше свързано с потребителски кредит, предоставен на физическо лице. Поради констатирана незаконосъобразната търговска практика от страна на дружеството-кредитодател, целият договор за потребителски кредит бе обявен за недействителен от Съда.  Законът позволява всички годишните разходи по подобни кредити да са в максимален рамер […]
03.03.2020

Колко време строителят отговаря за качеството на построеното от него? (гаранционна отговорност)

Законът определя, че министъра на регионалното развитие и благоустройството следва да установи с наредба минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Целта е осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване). Към настоящия момент е издадена и действа Наредба за […]
29.08.2019

Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?

През 2017 г. бяха извършени някои съществени изменения в процедурата по публична продан на недвижим имот по реда на ГПК. От гледна точка на купувача, първият сблъсък с публичната продан е при  запознаване с обявлението за проданта, изготвено от съдебния изпълнител. В него задължително следва да бъдат посочени следните данни: кой е собственикът на имота; описание на имота; ипотекиран ли […]
29.08.2019

Уговорените лихви по заем може да са нищожни

Законът не определя горна граница на лихвата, която може да бъде уговорена по договор за заем като възнаграждение в полза на предоставящия заема. Това обаче не означава, че лихвите могат да бъдат уговаряни неограничено между гражданите и търговците. Съгласно съществуващата съдебна практика възнаградителната лихва по договор за заем трябва да съответства на добрите нрави. Накърняване на добрите нрави може да […]