Спряха ми обезщетението за безработица – как мога да се защитя?
24.04.2020
Работодателят не ми плаща заплатата – как мога да се защитя?
01.05.2020

Сподели това!

Със заповед на министъра на здравеопазването бе разпоредено, че до 13 май, всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в т.ч.:

 • транспортни средства за обществен превоз
 • търговски обекти
 • паркове
 • църкви
 • манастири
 • храмове
 • зали
 • улици
 • автобусни спирки

са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.).

За целите на тази разпоредена от министъра на здравеопазването мярка обществени са и местага, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).

Какво наказание може да ми наложат ако изляза без маска?

Законът определя следните възможни наказания за лицата, които нарушат или не изпълнят въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки:

 • глоба от 300 до 1000 лв.;
 • при повторно нарушение глоба от 1000 до 2000 лв.;

 Мога ли да се защитя срещу глобата?

Наложената глоба би могла да бъде незаконосъобразна поради множество причини. Възможно е компетентните органи да са наказали лице, което е имало предпазно средство, покриващо носа и устата, но въпреки това спрямо лицето да е констатирано нарушение. Това произтича от факта, че в заповедта на министъра не е уточнено на какви минимални критерий следва да отговаря това предпазно средство. Възможно е компетентните органи да са допуснали и процесуални нарушения при установяването на нарушението, което да обосноват отмяна на наложената глоба. Възможно е също така самата глоба да се явява твърде тежко наказание за конкретния случай.

Свържете се с нас!

При нужда от юридическа консултация или адвокатска защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;