Прекратяване на дело при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)
29.08.2019
Нов минимален размер на издръжката от 2019 г.!
29.08.2019

Сподели това!

Ако банковата Ви сметка е запорирана и не можете да изтеглите парите си от банката или от банкомат, първото нещо, което трябва да направите е да поискате от служител на банката копие от акта, с който е наложен запора (запорно съобщение).

След като получите копието е добре да се свържете с адвокат, който да прегледа документа и да извърши справка по конкретното дело, по което е разпореден запорът.

В общия случай това е изпълнително дело, образувано при съдебен изпълнител от Ваш кредитор, на когото дължите пари, например Банка, мобилен оператор и т. н. След като се запознае с делото, адвокатът ще може да Ви предостави становище какви са най-подходящите действия, за да защитите правата си. Законът защитава част от средствата на длъжника и кредиторът не може да получи всички суми, които е имало в банковата сметка към момента на налагане на запора. Дори и да са преведени всички налични суми, е възможно, след запознаване с делото, адвокатът да предприеме действия, с които да възстанови тази част от тях, която законът защитава. За целта следва да бъдат предприети действия, с които да бъде доказано, че тези средства са несеквестируеми и че следва да бъдат върнати на длъжника, за да може да покрие основните си човешки нужди.

Запор може да бъде наложен и въз основа на съдебен акт за допускане на обезпечителна мярка, като обезпечение на вече предявен иск срещу вас или пък бъдещ иск, който предстои да бъде предявен срещу вас. В този случай също би могло да се постигне вдигане на запора чрез обжалване на съдебния акт, със замяна или отмяна на обезпечението.

Във всеки случай е възможно да бъде претендирано във Ваша полза и присъждане на обезщетение за всички вреди, които са настъпили за Вас от неправомерното налагане на запор спрямо банковата Ви сметка.

Същевременно е възможно задълженията Ви да са погасени по давност и вече да не могат да се събират принудително. За да установи това, адвокатът следва да провери делата, по които сте страна и да проследи цялото им развитие.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че публикацията има чисто информативна цел и не може да замени съдействие от адвокат.

В случай че желаете Вашите права да бъдат защитени по най-добрия начин, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;