Как може да се установи бащинството – презумпции за бащинство
14.02.2020
Припознаване на дете
16.02.2020

Сподели това!

Кой и в какви срокове може да оспори бащинството?

Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето. За целта трябва докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането.
Майката също може да оспори, че съпругът и е баща на детето. Нейният иск може да бъде предявен до една година от раждането.
Ако  майката e сключила брак с друг мъж преди да са изтекли 300 дни от прекратяването на предходния й брак, но този мъж оспори бащинството и неговият иск бъде уважен, за баща на детето се смята първият съпруг. В този случай първият съпруг и майката могат да предявят иск за оспорване на бащинството (на първия съпруг) до една година от узнаването на решението, но не по-късно от три години от влизането му в сила.
Детето също може да оспори бащинството. За него срокът е до една година от навършването на пълнолетие.
Не се допуска оспорване на бащинството, когато детето е родено при условията на асистирана репродукция, ако съпругът на майката е дал информиран писмено съгласие за извършването и!
При оспорване на бащинство като страни се призовават:
  • майката
  • детето
  • съпругът
  • когато бащинството се оспорва от втория съпруг – и първият съпруг

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с оспорване на бащинство, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;