Брачен договор – какво може да съдържа?
09.02.2020
Сключих брачен договор – как мога да го изменя или прекратя?
11.02.2020

Сподели това!

Как да сключа брачен договор?

Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма.   Съдържанието и подписите на съпрузите трябва да бъдат нотариално заверени.

Особени законови правила относно сключването на брачен договор

  1. Ако с брачния договор се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, договорът трябва да се завери от нотариус.

Заверката може да извърши нотариусът, в чийто район се намира имотът.

Ако има няколко такива имота от различни нотариални райони, нотариалното удостоверяване се извършва от един нотариус по избор на страните.

  1. Договорът, с който се  учредява или прехвърля вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие.

Той се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване. Това правило важи когато е брачният договор е сключен по време на брака.

  1. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.

Свържете се с нас!

Ако имате нужда от консултация и съдействие относно изготвяне и сключване на брачен договор, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);

– На следната електронна поща – [email protected];

– Чрез контактната форма на сайта;