Брачен договор – какво може да съдържа?
09.02.2020
Сключих брачен договор – как мога да го изменя или прекратя?
11.02.2020

Сподели това!

Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма.  Съдържанието и подписите на съпрузите трябва да бъдат нотариално заверени!
Законът поставя и някои особени правила:
1. Ако с брачния договор се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, договорът трябва да се завери от нотариус. Заверката може да извърши нотариусът, в чийто район се намира имотът.
– Ако има няколко такива имота от различни нотариални райони, нотариалното удостоверяване се извършва от един нотариус по избор на страните.
2. Договорът, с който се  учредява или прехвърля вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие. Той се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване. Това правило важи когато е брачният договор е сключен по време на брака.
3. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак.
Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат!Ако имате нужда от консултация и съдействие относно изготвяне и сключване на брачен договор, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на сайта;

shares