Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита
20.01.2020
Проверка на недвижим имот за тежести
21.01.2020

Сподели това!

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае какви са видовете защита, които всеки може да получи при извършено домашно насилие спрямо него.

Законът за защита от домашното насилие предвижда множество мерки, които могат да бъдат наложени спрямо извършителя съобразно особеностите на всеки конкретен случай. Предвидените в закона мерки са следните:

  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето – Тази мярка обаче не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения.
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
Пострадалите лица биха могли да бъдат насочени и към програми за възстановяване.
Срокът на мерките може да бъде от 3 месеца до 18 месеца, като съдът следва да прецени каква продължителност да наложи съобразно особеностите на конкретния случай. С решението си съдът налага и глоба на извършителя, която може да бъде от 200 лв. до 1000 лв.

Свържете се с нас!

Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг, поради което екипът на дружеството предлага НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА защита за лица, пострадали от домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие и желаете да получите безплатна защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

Правата на пострадалия от домашно насилие

Ако желаете да научите повече за правната уредба на домашното насилие, може да прочетете нашите статии по темата: