Регистър на лицата, които могат да осиновят
20.02.2020
Чие съгласие е необходимо при осиновяване?
24.02.2020

Сподели това!

Законът изрично забранява на съдебния изпълнител да предприема действия по осребряване спрямо спрямо следните вещи, собственост на длъжника без значение от професията му:

 • вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
 • жилището на длъжника, но при следните условия:
  • ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него;
  • NB: Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако е възможно да се преустроят и да се ползват самостоятелно;
 • необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец;
 • необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;

Ако длъжикът е земеделски стонанин или животновъд  съдебният изпълнител не може да продава и следните имущества:

 • земите му:
  • градини и лозя с площ общо до 5 дка
  • ниви или ливади с площ до 30 дка
 • необходимите за воденето на стопанството на длъжника земеделски стопанин машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;
 • храната до нова реколта, или равностойността и в други земеделски произведения, ако няма такава;
 • необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;

Ако длъжникът упражнява свободна професия или е занаятчия не могат да се продават:

 • машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника – ако същият упражнява свободна професия, или е занаятчия и са необходими за упражняване на неговото занятие;

Кога забраната за продажба отпада?

От забраните не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
Същевременно от забраните за продажба на земи или единственото жилище не могат да се ползват длъжниците със следните задължения:
 • за издръжка
 • за вреди от непозволено увреждане
 • от финансови начети

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с преустановяване изпълнение спрямо посочените вещи, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – [email protected];
– Чрез контактната форма на сайта;