Глоба за повредена лична карта
20.01.2020
Кой може да е пострадал и кой извършител на домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита
20.01.2020

Сподели това!

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем няколко кратки статии, с които всеки може да узнае кога законът приема, че е налице домашно насилие.

Какви са формите на домашното насилие?

Домашното насилие може да има безброй много форми. Затова българският закон е описал общо най-честите му проявления. То може да намери израз в:

  • физическо насилие
  • сексуално насилие
  • психическо насилие
  • емоционално насилие
  • икономическо насилие

Законът наказва не само извършването, но и опитът за някое от гореописаните форми на насилие.  За да е налице домашно насилие принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права следва да е извършено спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие!

Свържете се с нас!

Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг, поради което екипът на дружеството предлага БЕЗПЛАТНА защита за лица, пострадали от домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие и желаете да получите безплатна защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

Правата на пострадалия от домашно насилие

Ако желаете да научите повече за правната уредба на домашното насилие, може да прочетете нашите статии по темата: