Проверка на недвижим имот за тежести
21.01.2020
Кой може да подаде молба за защита от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита
22.01.2020

Сподели това!

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази ужасяваща статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кога жертвата на домашно насилие може да получи незабавна защита.

За получаване на защита от домашно насилие е необходимо да бъде подадена молба до компетентния районен съд. Сред задължителното съдържание на молбата са следните данни:

  • датата на извършеното домашно насилие;
  • мястото, където е извършено домашното насилие;
  • начинът, по който е извършен домашното насилие;

Важно е молбата да бъде подадена в срок до един месец от датата на извършване на акта на домашно насилие.

При подаването на молбата не се внасят държавни такси. Ако молбата бъде уважена – съдът възлага дължимите такси в тежест на извършителя на домашно насилие.

Когато молбата съдържа данни за наличие на опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Опасността за живота или здравето на пострадалия може да бъде както пряка, така и последваща. И в двата случая съдът следва да издаде заповед за незабавна защита. Тази заповед се изпраща до районното управление на МВР. Съдът следва да насрочи съдебно заседание в срок до един месец от постъпването на молбата.

Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.

Свържете се с нас!

Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг, поради което екипът на дружеството предлага безплатна адвокатска защита на лица, пострадали от домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие и желаете да получите безплатна защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

Правата на пострадалия от домашно насилие

Ако желаете да научите повече за правната уредба на домашното насилие, може да прочетете нашите статии по темата: