Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител? (Несеквестируеми вещи2)
26.02.2020
Може ли съдебният изпълнител да изтегли всичките ми пари от банковата сметка? (Несеквестируеми доходи 2)
29.02.2020

Сподели това!

Законът защитава не само права на длъжниците спрямо определени вещи, но и някои от доходите им.

Повече относно несеквестируемите вещи може да прочетете, като натиснете върху линковете:

1. Какво не може да продаде съдебният изпълнител?

2. Кои вещи от дома ми не може да продаде съдебният изпълнител?

Настоящата статия ще разгледа защитените от закона доходи на длъжника.

Кои доходи не може да ми вземе съдебният изпълнител?

Ако съдебният изпълнител е наложил запор върху трудовото възнаграждение на длъжника, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
 • ако длъжникът получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата (към 2020 г. – 610 лв.) и двукратния размер на минималната работна заплата (към 2020 г. – 1220 лв.) – съдебният изпълнител може да удържи:
  • една трета част –  ако длъжникът няма деца, които издържа;
  • една четвърт част –  ако длъжникът има деца, които издържа;
 • ако длъжникът получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата (към 2020 г. – 1220 лв.) и четирикратния размер на минималната работна заплата (Към 2020 г. – 2440 лв.)
  • една втора част –  ако е без деца, които издържа;
  • една трета част –  ако е с деца, които издържа;
 • ако длъжникът получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата (към 2020 г. над 2440 лв.), съдебният изпълнител може да удържи:
  • горницата над двукратния размер на минималната работна заплата –  ако длъжникът е без деца;
  • горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата – ако длъжникът има с деца, които издържа;

Как съдебният изпълнител изчислява удръжките, които може да направи?

Месечното трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Удръжки от съдебния изпълнител при задължения за издръжка

Гореописаните ограничения за удръжки НЕ се отнасят при задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за текуща издръжка се удържа изцяло!
Удръжките за другите задължения на длъжника и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи при спазване на ограниченията.
Ако длъжникът има доходи от издръжка, съдебният изпълнител не може да удържи тези доходи!
Ако длъжникът получава стипендии, съдебният изпълнител може да удържи суми от получаваната стипендия само при задължения за издръжка!

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от консултация и съдействие във връзка с дело при съдебен изпълнител, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – [email protected];
– Чрез контактната форма на сайта;