Кога е налице домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита
20.01.2020
Каква защита мога да получа от домашно насилие? – Безплатна адвокатска защита
21.01.2020

Сподели това!

Домашното насилие е довело до смъртта на 25 жени в България през последната година. Тази тъжна статистика ни провокира да напишем кратка статия, от която всеки може да узнае кой може да е пострадал и кой извършител при домашното насилие.

Наличието на съвместно живеене не е задължителна предпоставка за получаване на защита от домашно насилие! Всъщност законът изисква наличието на особени отношения между пострадалия и извършителя, попадащи в някоя от изрично изброените категории, а именно:

 • домашо насилие между съпрузи;
 • домашно насилие между бивши съпрузи;
 • домашно насилие между лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно насилие може да има между лица, които са били във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно налисие между родител и биологичен майка/баща на детето;
 • домашно насилие между възходящи или низходящи роднини без ограничение в степените;
 • домашно налисие между лица, които се намират в родство по съребрена линия до четвърта степен;
 • домашно насилие между лица, които са в родство по сватовство до трета степен;
 • домашно насилие, извършено от настойник, попечител или приемен родител;
 • домашно насилие, извършено от възходящ или низходящ на лицето, с което жертвата се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • домашно насилие извършено спрямо лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Домашното насилие дава защита на лица, които се намират в широк кръг отношения. Тези отношения са обикновено между съпрузи и роднини, но не е изключено между пострадалия и извършителя да има друг тип отношения от посочените. Жертва на домашното насилие няма пол. Пострадал може да бъде както жена, така и мъж.

Адвокатска кантора “Топуров, Димитров и партньори” приема борбата срещу домашното насилие като свой обществен дълг, поради което екипът на дружеството предлага НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА защита за лица, пострадали от домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие и желаете да получите безплатна защита, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;

Правата на пострадалия от домашно насилие

Ако желаете да научите повече за правната уредба на домашното насилие, може да прочетете нашите статии по темата: