Ваучер вместо връщане на парите от туроператор?
26.03.2020
Кодекс на труда
Правата на работниците и служителите във връзка с извънредното положение
29.03.2020

Сподели това!

Посетили сте зъболекар за лекуване на зъб. Впоследствие обаче болката не е отминала, а при мнение от втори специалист сте установили, че първоначалното лечение е било извършено некачествено и от него са ви нанесени вреди.

Можете ли в тези случаи да искате обезщетение от първия зъболекар?

Ето го и отговора:

Зъболекарите са длъжни да упражняват компетентно и качествено своята професионална дейност. Те не следва да предприема действия или да дават предписания относно заболявания, които надхвърлят тяхната професионална компетентност. Те са длъжни да избягват всяко действие или бездействие, които могат да навредят на пациентите му. Зъболекарите носят отговорност за хода и резултатите на извършеното от тях дентално лечение.

При взаимоотношенията си с пациентите зъболекарят трябва:

 • да зачита правата на пациента и да не накърнява достойнството им
 • да предостави исканата лекарска помощ без значение от расата, вероизповеданието, пола, здравословно състояние, етническа или национална принадлежност на пациента
 • да осигури сигурността на пациентите
 • да действа в защита на пациентите, когато има основателно съмнение, че те са застрашени от поведението, здравословното състояние, действията или бездействието на друг лекар по дентална медицина.
 • да помогне на пациент в спешно състояние, ако той няма възможност да се обърне към лекуващия го лекар по дентална медицина.

Зъболекарят трябва да информира предварително пациента за:

 • необходимите изследвания
 • предлаганото лечение
 • всички разумни алтернативи
 • присъщия риск на лечението
 • стойността на лечението
 • продължителността на лечението
 • очаквани особености в протичането на лечението;
 • очакваните резултати от лечението;
 • очакваните резултати, ако лечението не бъде проведено;
 • начините за покриване на разходите
  • чрез НЗОК
  • доброволни осигурителни институции
  • пряко разплащане

Зъболекарят не може да пристъпва към лечение на пациент, преди да е изпълнил задължението си за предварително информиране и да е получил информирано съгласие.

Зъболекарят е длъжен да поиска в писмена форма съгласието или отказа на пациента:

 • за прилагане на определени лечебни методи и процедури
 • за извършване на сложно лечение
 • за извършване на скъпо струващо лечение

Зъболекарят няма право да препоръчва или извършва ненужни дентални лечения или манипулации.

Зъболекарят няма право да подтиква пациентите към купуване на даден продукт чрез невярно или заблуждаващо представяне на неговите качества.

При нарушаване на някое от горните задължения е напълно възможно за пациента да са настъпили определени вреди – например извършване на разходи за ненужно лечение, здравословни проблеми, разходи за допълнително лечение при друг зъболекар, необратими вреди върху зъбите, изтърпяни болки и страдания по време на некачественото лечение, включително заплатените адвокатски възнаграждения за защита на правата Ви. За всички тези вреди пациентът може да поиска обезщетение от своя зъболекар. Вредите обаче следва да бъдат доказани пред съда.

Освен да иска обезщетение, пациентът би могъл да поиска. наказване на зъболекаря от страна на комисията по професионална етика към Българския зъболекарски съюз.

При настъпили особено тежки вреди за пациента е възможно да бъде сезирана и Прокуратурата за установяване извършването на престъпление от страна на зъболекаря.

Свържете се с нас!

Ако желаете съдействие за дело срещу зъболекар, може да се свържете с нас по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: [email protected];
– Чрез контактната форма на този сайт;