Кои мои доходи не може да вземе съдебният изпълнител? (Несеквестируеми доходи 1)
27.02.2020
Минимален размер на издръжката през 2020 г.
01.03.2020

Сподели това!

Вече разгледахме в друга статия какви са възможностите на длъжника при запор на банкова сметка.

В друга посочихме кои доходи съдебният изпълнител не може да вземе от длъжника, защото се приемат от закона за несеквестируеми.

Тази статия ще разгледа особеностите при запор на банкова сметка, в която има различни по своя характер доходи:

  •  които са защитени от закона
  •  които съдебният изпълнител може да получи и да прехвърли на кредитора

Кои суми в сметката са защитени и кои не?

Общото правило е, че защитата на несеквестируемите доходи на длъжника, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка.
NB: Ако обаче тези защитени от закона суми са постъпили в сметката преди повече от месец и длъжникът не ги е изтеглил от сметката, тази защита отпада. В тези случаи Банката трябва да уведоми съдебния изпълнител и да му преведе тези суми.
Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата. Изключение са случаите когато запорът е налоежн за събиране на задължения за издръжка.
Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не следва да изпълни запора до размера на минималната работна заплата! Тук отново е предвидено изключение при налагане на запора за събиране на задължения за издръжка.

Превод на сумите при запор

Незащитените от закона суми банката следва да преведе по сметката на съдебния изпълнител съобразно дължимите по изпълнителното дело суми. Ако обаче има и защитени от закона суми, Банката следва да уведоми съдебния изпълнител какви са по характер и защо не ги е превела. В общия случай банката уведомява съдебния изпълнител, че по запорираната сметка постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа в защитените от закона размери.
В едноседмичен срок от получаване на уведомление от банката, съдебният изпълнител трябва да уведоми банката дали и каква част от нея следва да му бъде превеждана.
Длъжникът също може да възрази, че по сметката се получават защитени от закона суми и да поиска съдебният изпълнител да потвърди това пред банката.

Свържете се с нас!

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.
Ако имате нужда от съдействие във връзка с дело при съдебен изпълнител, може да се свържете с нас по следните начини:
– На телефон 088 679 5005 (в делнични дни между 9.00 ч. и 18.00 ч.);
– На следната електронна поща – [email protected];
– Чрез контактната форма на сайта;