Как да участвам в публична продан на недвижим имот при съдебен изпълнител (ЧСИ/ДСИ)?
29.08.2019
Глоба за повредена лична карта
20.01.2020
ПОКАЖИ ВСИЧКИ СТАТИИ

Може ли след развод единият съпруг да иска по-голяма част от общите имущества между съпрузите?

Сподели това!

Семейният кодекс предвижда множество способи за защита правата на съпруга, който счита, че съобразно своя принос заслужава по-голяма част от общото имущество след развод и прекратяване на брака.

І. Така например при приложим режим на съпружеска имуществена общност чл. 29, ал. 1 от Семейния кодекс (оттук насетне СК) дава възможност на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права спрямо децата, доколкото това ще представлява за него особено затруднение, да поиска от съда да определи по-голям дял от съпружеското имущество.

На следващо място чл. 29, ал. 3 от СК също позволява на всеки от съпрузите да поиска по-голям дял от общото имущество, доколкото има значително по-голям принос в придобиването му.

ІІ. При законовия режим на разделност чл. 33, ал. 2 от СК предвижда възможност  за всеки от съпрузите да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

ІІІ. С Тълкувателно решение № 3/2015 г. Върховният касационен съд прие, че дори и след утвърдено споразумение от бракоразводния съд, съобразно което придобит по време на брака имот остава съсобствен между съпрузите, без да са посочили обема на правата си в съсобствеността, е допустимо в последващ

исков процес пред съд да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание трансформация на негово лично имущество

Моля да имате предвид, че статията има чисто информативна цел и не може да замени съдействието на адвокат.

Свържете се с нас!

Ако имате нужда от консултация или защита от адвокат, може да се свържете с нашия екип по следния начин:

– На телефон 088 679 5005 (в делничните дни между 9:00 ч. и 18:00 ч.)

– На следната електронна поща [email protected];

– Чрез контактната форма в настоящия сайт;

Научете повече

Повече за последиците от развода може да намерите в отделни статии по тази тема в сайта ни:

– Искам развод – как да го постигна юридически?

– Мога ли да получа част от имуществото на съпруга ми след развод?

– Какво се случва със семейното жилище след развод?

Промяна на размера на издръжката на дете след развод

Развод по взаимно съгласие