Връщане на пари от туроператор
18.03.2020
Забрана за влизането на граждани от трети страни на територията на България
19.03.2020

Сподели това!

Често в договорите с мобилни оператори е предвидено, че при предсрочно прекратяване на договора поради неплащане на една или няколко месечни сметки. В някои случаи мобилният оператор е предвидил заплащане на неустойки, които са равни на сумата, която абонатът се е задължил да заплати до края на целия срок на договора.

Например, ако едно лице е заплатило първите си месечни сметки, но не и последните две, а до края на договора остават още 10 месеца, мобилният оператор може да е предвидил в договора си заплащането на всички останали месечни вноски, независимо от предсрочното прекратяване на договора от негова страна.

Подобни договорни клаузи обаче се приемат за нищожни от съдилищата, т. е. непораждащи правни последици. За целта обаче е нужно този факт да бъде установен по съдебен ред. В противен случай е налице опасност мобилният оператор да извади изпълнителен лист срещу Вас и да образува дело при съдебен изпълнител.

Свържете се с нас!

Ако имате нужда от правно съдействие по дела с мобилни оператори, може да се свържете с нашия екип по следния начин:
– На телефон 088 679 5005 (между 09.00 и 18.00 ч. в делничните дни);
– На следната електронна поща: legal@office-law.bg;
– Чрез контактната форма на този сайт;

В рамките на извънредното положение нашата адвокатска кантора предлага и правни консултации по телефон и електронна поща.